Crawler dag hos RCKONGEN.

RCKONGEN skriver på deres hjemmeside.

Vi valgt at lave en crawler dag, hvor det er muligt at komme ned og køre med sin crawler bil.

Vi skal prøve noget nyt.

Det bliver et o-løb langs stierne omkring Dallund Sø.
Vi mødes hos RC Kongen kl. 10.00 og gør os klar. Herefter kører vil til start boksen ved Dallund Slot.

Turen er ca. 2,5 km lang. Den indeholder en del halv-kedelig kørsel på anlagte stier, så vi krydrer den med porte, der bliver placeret inde i skoven.

Turen køres på 2-mands hold. Og holdet med færrest point vinder håneretten.

Det giver 1 point at berøre en port.

Det giver 1 point at vælte bilen, hvor den efterfølgende bliver bjerget af team kammeraten. Denne bjergning må ikke foregå via skub, eller påkørsel. Der skal anvendes en strop eller snor mellem bilerne.

Det giver 2 point at bjerge bilen med bjergningsudstyr ved håndkraft. Det vil sige, at du sætter en strop eller snor på bilen, som du derefter trækker i med hånden, for at bjerge bilen. Bilen må ikke køres mens denne bjergningstype bruges. Der må hverken drejes, eller være fremadgående eller bagudgående rotation på hjulene.

Det giver 5 point at bjerge bilen med hånden.

Det giver -2 point pr. holdmedlem, der gennemfører en port UDEN begøring.

Der vil være 20 nummererede porte på ruten.

Hvert team får udleveret 1 ark til notering af point og et kort over området med de 20 porte markeret på kortet.

Hold sendes afsted med 1 minuts mellemrum.

https://rckongen.dk/?p=31418&preview=true

Related posts