Generalforsamling i DRCMU.

Dato: 14. marts 2020 kl. 10:30 Sted: Hjalleseskolen, Solbærvej 5, 5260 Odense Praktisk info:Morgenmad 10:00Mødet starter 10:30 Unionen er vært ved en let frokost, plus kaffe og vand. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter. 1: Valg af dirigent 2: Valg af referent 3: Formandens beretning 4: Fremlæggelse af regnskab 5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber 6: Behandling af indkommende forslag 7: Valg af bestyrelse             Formand Ulrich Rasmussen: overvejer genvalg             Onroad: Chris Nielsen: modtager ikke genvalg             Off-Road: Per V. Eriksen: modtager genvalg…

Read More